Zeměměřický úřadZeměměřický úřad je samostatným úřadem, který organizačně patří pod ČÚZK. Má celostátní působnost a jeho sídlo je v Praze Kobylisích na stejné adrese jako ČÚZK. Ředitelem úřadu je Ing. Jiří Černohorský. Jaká je působnost tohoto úřadu?

Pojištění je v dnešní době velice důležité. Obchodní rejstřík je alternativní přístup k rejstříku vedenému Ministerstvem spravedlnosti. Živnostenský rejstřík je alternativní přístup k rejstříku vedenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zeměměřický úřad má na starosti tyto úkony:

–        výkon správy geodetických základů České republiky

–        rozhodování o umístění, přemístění nebo odstranění měřických značek základního bodového pole včetně ochranného a signalizačního zařízení bodu bodového pole

–        výkon správy základních a tématických státních mapových děl stanovených ČÚZK

–        vedení databázových souborů bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách

–        vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem

–        provádění zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic

–        projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví dle zvláštního zákona

–        plnění dalších úkolů na úseku zeměměřictví z pověření ČÚZKServis24 internetbanking je velice jednoduché a snadné. Aktuální kurz eura dle kurzovního lístku České národní banky. Kurzovní lístek a grafy kurzů měn.

Zeměměřické a katastrální inspektoráty

Dalšími orgány, které patří pod Český úřad zeměměřický a katastrální jsou zeměměřické a katastrální inspektoráty. Těch je celkem sedm, z toho pět sídlí v Čechách (v Praze, Plzni, Pardubicích, Českých Budějovicích a Liberci) a dva jsou na Moravě (v Brně a Opavě).  Jakou činnost mají tyto inspektoráty na starosti?

–        kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí ČR katastrálními úřady

–        dohlíží na ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí

–        předkládají návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu, tyto návrhy pak předkládají přímo ČÚZK

–        rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů

–        předkládají návrhy na odejmutí úředního oprávnění dle zákona č.200/1994 Sb.

–        projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví dle zákona č.200/1994 Sb.

–        plní další úkoly z pověření ČÚZK

KB.cz patří mezi největší banky působící na českém trhu. SMS půjčka Ferratum vyřeší vaše nenadále problémy. České banky nabízí většinou podobné služby a finanční produkty.

Katastrální úřady

Posledním typem orgánu, který spadá přímo pod ČÚZK jsou katastrální úřady. Těch je v České republice 14 (jeden pro každý kraj + jeden v Praze) a v každém kraji je pak ještě několik katastrálních pracovišť – dohromady je jich 99. Co patří do výkonu činnosti těchto katastrálních úřadů?

–        výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky

–        výkon správy zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového

–        projednávání porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí ČR dle zvláštního zákona

–        schvalování změn pomístního názvosloví a zabezpečení činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví

–        schvalování změn hranic katastrálních území

–        výkon správy základních státních mapových děl stanovených ČÚZK

–        plnění dalších úkolů z pověření ČÚZK

GE Money bank internet banka přihlášení je super. Poštovní spořitelna internetbanking přihlášení je velice rychlé. Daňový portál pro zajímavé informace.

Prodejny map Zeměměřického úřadu

Pokud si chceme koupit mapu od Zeměměřického úřadu, můžeme navštívit některou z jeho specializovaných prodejen map. Ty najdeme v Praze, Brně, Pardubicích, Liberci a v Opavě. Podrobný seznam všech poboček s přesnými adresami a kontaktními údaji pak najdeme na internetových stránkách ČÚZK.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!